450,000 

Đẩy ngực - Đẩy vai

Cây hít đất THOL PUSH01 (1 cặp)

100,000 
400,000 
400,000 

Hỗ trợ tập lưng (Kéo)

Dây Kéo Lưng Lifting Straps THOL L001

120,000 

Đẩy ngực - Đẩy vai

Dây quấn cổ tay THOL W002

200,000