Labrada Nutrition – một trong những doanh nghiệp thành công nhất trong ngành công nghiệp dinh dưỡng thể thao. Các sản phẩm của Labrada được phát triển bởi các nhà khoa học thực phẩm nghiên cứu nên đảm bảo tạo ra những sản phẩm đạt được chất lượng tốt nhất.
Thương hiệu của Lee Labrada đã trở thành “The Trusted Names in Sports Nutrition!” – Thương hiệu đáng tin cậy trong ngành dinh dưỡng thể thao