550.000 

  • Phần lớn các vi chất dinh dưỡng quan trọng nhất cho các vận động viên
  • Sử dụng một cách dễ dàng và thoải mái để bổ sung chế độ ăn uống hàng ngày của bạn với các vitamin và khoáng chất chất lượng cao
  • Giúp giảm các mệt mỏi (vitamin B6)